Zoeken

Over ons

Onze Missie (Waarvoor bestaan wij?)

Ieder mens heeft in onze ogen recht op een zo plezierig mogelijk leven en een zinvol bestaan!

KansPlus-BoZ wil een actieve bijdrage leveren aan een goed en plezierig leven voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking en hun naasten.

Dit doet KansPlus-BoZ door met al haar activiteiten aan te sluiten bij de interesses, talenten en mogelijkheden van iedere individuele deelnemer.

 

Alle mogelijke middelen worden ingezet om de deelnemers optimaal te laten ontspannen en zo een echt thuisgevoel te geven. Daarnaast zijn alle inspanningen gericht op het prikkelen en stimuleren van de ontwikkeling van ieders talenten en het ten volle benutten van de individuele mogelijkheden.

Dit geeft iedereen een plezierig gevoel en maakt mensen enthousiast. En dat is een belangrijke bouwsteen voor een goed leven!

KansPlus | Voor On-Beperkt Plezier!Onze Visie (waar willen we naar toe?)

KansPlus-BoZ wil een bijdrage leveren om mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven te bieden, waarin ze op een plezierige wijze in verbinding worden gebracht met elkaar en met anderen in de samenleving, waardoor men samen plezier beleeft en elkaar volledig respecteert.  

Om dit te kunnen bereiken, zijn de activiteiten van KansPlus-BoZ gericht op:

 • Gelijke kansen voor iedereen
 • Keuzevrijheid voor iedereen
 • Goede hulp en zorg voor iedereen
 • Een individuele benaderingwijze, aansluitend bij de wensen en mogelijkheden
 • Een gevoel van veiligheid en vertrouwen
 • Een respectvolle omgang met elkaar
 • Een inspirerende en stimulerende omgeving
 • Onderling contact tussen mensen 
 • Samen zijn met elkaar
 • Samenwerking met elkaar en anderen
 • Goede en toegankelijke informatievoorziening


Onze Kernwaarden

De kernwaarden van KansPlus-BoZ zijn:

 • Keuzevrijheid 
 • Hartelijk
 • Gelijkwaardig
 • Respect
 • Plezier

 Onze kwaliteiten

KansPlus-BoZ beschikt over de volgende eigenschappen, welke uitgangspunt zijn voor alle activiteiten. Deze eigenschappen staan altijd voorop en worden door alle betrokkenen en/of vrijwilligers ten voordele van de cliënt ingezet:

A_B_C

 • Actief
 • Behulpzaam en Betrokken
 • Creatief
 • Vrijwilliger worden

   

  Help KansPlus en word vrijwilliger. Om ons werk voort te kunnen zetten zijn we ook afhankelijk van vrijwilligers. U kunt ons op verschillende manieren ondersteunen... 

Aanmelden